شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مولف : دکتر علی نوریان (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)

شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

در این کتاب، در فصل اول، به بیان مقدمه و تشریح مفاهیم و اصطلاحات و تاریخچه اجرای احکام در حقوق داخلی و حقوق اتحادیه اروپا و نیز مبانی نظری موضوع و تئوری‌ها و سیستم‌های مختلف در خصوص نحوه برخورد با احکام خارجی و روش‌ها و نظام‌های معمول در سطح کشورهای دنیا پرداخته شده است.

مولف : دکتر علی نوریان (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)

قیمت : 150,000 تومان

درباره ی کتاب

 

در فصل دوم، شرایط ایجابی (مثبت) و سلبی (منفی) حاکم بر موضوع شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا و سپس در فصل سوم شرایط اختصاصی شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی و قواعد حل تعارض مورد بررسی واقع شده است.

ضمناً سعی گردیده است در کنار بررسی و مطالعه نظریات حقوقدانان و نقد و بررسی قوانین و مقررات، در فصل چهارم، رویه قضایی دادگاه‌های ایران در موضوع نیز، مورد مطالعه قرار گیرد. با این توضیح که مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی مربوط به اجرای احکام خارجی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است و به تجزیه و تحلیل رویه قضایی شامل نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نشست‌های قضایی دادگستری‌ها، تعدادی از آراء صادره از محاکم عمومی، خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پرداخته‌ شده است.

درباره ی نویسنده

دکتر علی نوریان دارای تحصیلات دکتری تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی از دانشگاه تهران، کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی می­باشد.

دارای سوابق پژوهشی ایشان در حوزه تحصیلی وی نیز قابل اغماض نبوده که شامل تالیف چندین جلد کتاب با عناوین؛ دیدگاه­ های نوین در حقوق خانواده، توصیف قرارهای قضایی با موضوع خیانت در امانت، نظام رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، و همچنین تدوین و چاپ بیش از 30 عنوان مقاله می­باشد. ایشان همچنین از اساتید برجسته دانشگاهی بوده که در سمت استاد راهنما و مشاور در بسیاری از پایان­­ نامه ­های تحصیلات تکمیلی مشارکت داشته و داوری تعدادی مقاله را نیز برعهده داشته ­اند.